Zaśpiywoj Słowiku pod Hawraniem

Wśród zabytkowych pasterskich szałasów na polanie Podokółne w Jurgowie rozbrzmiewały tradycyjne pieśni Spisza i Podhala.

Protokół:

z posiedzenia Komisji Artystycznej, oceniającej prezentacje w ramach
II Gminnego Konkursu Śpiewu Ludowego „Zaśpiywoj słowiku”
Jurgów – Podokólne, 28 maja 2023 r.

Komisja w składzie:

Agnieszka Gąsienica-Giewont – etnolog, Maria Wnęk – regionalistka, śpiewaczka ludowa, Andrzej Budz – muzyk, dyrygent chóru In Nomine Parafii Jurgów, oceniło:

– 18 śpiewaków solistów – 14 dziecięcych, 4 młodzieżowe,

– 5 duetów śpiewaczych (dziecięce)

– 15 grup śpiewaczych (11 dziecięcych, 4 młodzieżowe)

– 3 grupy rodzinne (1 dziecięca, 2 rodzinne).

konkurs śpiewu solowego

A. Kategoria dziecięco do 13 lat

I miejsca otrzymują:

Jan Buńda z Dziecięcego Zespołu Góralskiego ,Orlynta” im. Anny Koszarek
z Bukowiny Tolrzańskiej

Anna Dziadkowiec z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Zawaternik” z Leśnicy-Gronia

II miejsca otrzymują:

Julia Wacław z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Mali Białcanie” z Białki Tatrzańskiej

Aniela Gajdzis z Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Mali Jurgowianie” z Jurgowa

Zuzanna Trzop z Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Mali Jurgowianie” z Jurgowa

III miejsce otrzymuje:

Michał Murzański z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Zawaternik” z Leśnicy-Gronia

wyróżnienia otrzymują:

Antonina Bachleda z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Zyngierki Bialcańskie”
z Białki Tatrzańskiej

Katarzyna Buńda z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Mali Białcanie”
z Białki Tatrzańskiej

Bartłomiej Gajdzis z Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Mali Jurgowianie’ z Jurgowa

B. Kategoria młodzieżowa do 18 lat

I miejsce otrzymuje:

Daniel Dziadkowiec z Zespołu Góralskiego „Ślebodni” z Leśnicy-Gronia

III miejsce otrzymuje:

Magdalena Wilczek z Zespołu Góralskiego „Ślebodni” z Leśnicy-Gronia

II miejsce otrzymuje:

Julia Gał z Zespołu Góralskiego „Ślebodni” z Leśnicy-Gronia

wyróżnienie otrzymuje:

Maria Kuchta z Zespołu Góralskiego „Białcanie” z Białki Tatrzańskiej

konkurs duetów śpiewaczych

A. Kategoria dziecięca do 13 lat
I miejsce otrzymuje:

duet śpiewaczy Zofia Martinczak i Katarzyna Martinczak z Zespołu Góralskiego
„Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej

II miejsce otrzymuje:

duet śpiewaczy Anno Gał i Jakub Gał z Dziecięcego Zespołu Góralskiego
„Zawaternik” z leśnicy-Gronia

III miejsce otrzymuje:

duet śpiewaczy Władysław Kossek i Jędrzej Kossek z Dziecięcego Zespołu Góralskiego
„Orlynta” im. Anny Koszarek

wyróżnienie otrzymuje:

duet śpiewaczy Julia Wojeński i Julio Wiśniewska z Zespołu Regionalnego
„Małe Ciardasie” z Czarnej Góry

B. Kategoria mieszana – rodzinna

II miejsce otrzymuje:

duet Bogumiła Pracuch i Anna Pracuch (mama i córka) z Bukowiny Tatrzańskiej

konkurs grup śpiewaczych

A. Kategoria dziecięca do 13 lat

I miejsca otrzymują:

grupa śpiewacza z Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Mali Jurgowianie” z Jurgowa
(Nadia Baran, Karolina Lach, Wiktoria Półtorak, Urszula Rusnak, Maja Słaby, Małgorzata Wojtas

grupa śpiewacza z Zespołu Góralskiego Ślebodni” z Leśnicy-Gronia (Daniel Dziadkowiec,
Kacper Dziadkowiec, Jakub Gal, Michał Murzański)

II miejsca otrzymują:

grupa śpiewacza z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Zyngierki Białcańskie” z Białki
Tatrzańskiej (Amelia Borowicz, Aleksandra Dudziak, Amelia Litwin, Karolina Sołtys, Zofia Widlak)

grupa śpiewacza z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Mali Białcanie” z Białki
Tatrzańskiej (Natalia Bobak, Anna Buńda, Klaudia Malec, Karolina Para. Magdalena Widlak)

grupa śpiewacza z Zespołu Góralskiego „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej
(Zuzanna Buczek, Julia Bukowska, Moria Głód. Julia Neupauer, Maria Stasik, Hanna Wcisło)

grupa śpiewacza z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Zawaternik” z Leśnicy-Gronia
(Nikola Bafia, Arma Gał, Hanna Gał, Karolina Hornik, Milena Łaś, Julia Wilczek)

III miejsce otrzymuje:

grupa śpiewacza z Zespołu Góralskiego „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej
(Hanna Koszarek, Ewa Kramarz, Karolina Kramarz, Julia Łapka, Zofia Martinczak, Karolina
Rozmus)

wyróżnienia otrzymują:

grupa śpiewacza z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Orlynto” im. Anny Koszarek
z Bukowiny Tatrzańskiej (Antonina Buńda, Maja Czernik, Hanna Łowisz, Helena Stasik, Zofia
Stąpor)

grupa śpiewacza z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Orlynta” im. Anny Koszarek
z Bukowiny Tatrzańskiej (Antonino Buńda, Kornelia Łowisz, Gabrielo Stępel)

B. Kategoria młodzieżowa do 18 lat

I miejsce otrzymuje:

grupa śpiewacza z Zespołu Góralskiego „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej
(Julia Budz. Weronika Dziedzic, Katarzyna Głód, Honorata Koszarek, Anna Pracuch)

II miejsce otrzymuje:

grupa śpiewacza z Zespołu Góralskiego „Białcanie” z Białki Tatrzańskiej (Julia Bobak,
Adriana Kuchta, Alicja Korkosz, Oliwia Łacniak)

III miejsce otrzymuje:

grupa śpiewacza z Zespołu Góralskiego „Ślebodni” z Leśnicy-Gronia (Justyna Bednarz,
Julia Gal, Anna Murzańska, Paulina Szczepaniec, Angelika Wilczek, Magdalena Wilczek)


C. Kategoria mieszana – rodzinna

I miejsce otrzymuje:

grupa śpiewacza Zuzanna Trzop, Kornelia Gombos, Magdalena Gombos
(kuzynki) z Jurgowa

wyróżnienie otrzymuje:

grupa śpiewacza Zofia Wcisło, Katarzyna Wcisło, Hanna Wcisło
(ciocia i bratanice) z Bukowiny Tatrzańskiej

Nagrodę specjalną, ufundowaną przez Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, w postaci rejestracji śpiewu w zabytkowej przestrzeni
„Zagrody Korkoszów” w Czarnej Górze oraz późniejszą ich prezentację w mediach
społecznościowych Muzeum otrzymują:

duet śpiewaczy Zofia Martinczak i Katarzyna Martinczak z Zespołu Góralskiego „Mali
Wiyrchowionie” z Bukowiny Tatrzańskiej
grupa śpiewacza Zuzanna Trzop, Kornelia Gombos, Magdaleno Gombos (kuzynki) z
Jurgowa
grupa śpiewacza z Zespołu Góralskiego „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej
(Julia Budz, Weronika Dziedzic, Katarzyna Głód, Honorata Koszarek, Anna Pracuch)

Komisja stwierdza wysoki poziom artystyczny zaprezentowany przez uczestników
II Gminnego Konkursu Śpiewu Ludowego „Zaśpiywoj słowiku” w Jurgowie. Sugeruje, aby w
ramach jednego zespołu nie powtarzać melodii i tekstów (inny repertuar dla grupy
śpiewaczej i inny dla solistów). Zachęca również, aby w kolejnych edycjach konkursu,
repertuar poszerzony został o pieśni związane z obrzędowością rodzinną i doroczną
(obyczajowych. dziecięcych, religijnych, kołysanek), a także do sięgnięcia po mniej znany
repertuar i poszukiwania dawnych pieśni. Jury zachęca, wzorem ubiegłorocznego konkursu
do występów rodzinnych, które przyczyniają się do przekazywania tradycji i
podtrzymywania rodzinnych wartości śpiewu ludowego.

Serdecznie dziękujemy organizatorom li Gminnego Konkursu Śpiewu ludowego
„Zaśpiywoj słowiku”, szczególnie pracownikom Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom
ludowy” na czele z dyrektorem Bartłomiejem Koszarkiem oraz radnym Pani Annie Kossek i
Panu Pawłowi Bernadkowi. Podziękowania kierujemy także współorganizatorom
wydarzenia: Muzeum Tatrzańskiemu im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Centrum
Rekreacji i Wypoczynku „Hawrań” Spółko z o.o. w Jurgowie,

leśnej Wspólnocie Urbarialnej z Jurgowa oraz Kołu Gospodyń Wiejskich z Jurgowa.
Wyrażamy również podziękowanie konferansjerom Julii Martinczak i Piotrowi
Zabrzewskiemu, za sprawne prowadzenie wydarzenia oraz troskę okazywaną uczestnikom.
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z której środków ufundowane zostaną nagrody
dla laureatów Konkursu.
Dziękujemy także sponsorom wydarzenia: GS Bukowina Tatrzańska Spółko z o.o. oraz
„Tatrzańskiej Foli” Stacji Paliw Orlen w Bukowinie Tatrzańskiej. Podziękowania składamy
również Ochotniczej Straży Pożarnej z Jurgowa, której druhowie dbali o bezpieczeństwo
podczas wydarzenia: Panom Józefowi i Janowi Ciągwom za umożliwienie dojazdu no teren
Konkursu; Panu Józefowi Sołtysowi bacy z Jurgowa, za przygotowanie żywej scenografii –
zagrody z owieczkami oraz Panom Mateuszowi i Adamowi Sołtysom właścicielom gruntu.
na którym odbył się II Gminny Konkurs Śpiewu ludowego „Zaśpiywoj słowiku”.
Gratulujemy pomysłodawcom Konkursu, za zorganizowanie i stworzenie atmosfery w
malowniczej scenerii na Polanie Podokólne w Jurgowie.

Powiązane zdjęcia: