Posiady Orawskie

Muzeum – Orawski Park Etnograficzny wraz z Instytutem Rozwoju Orawy serdecznie zapraszają na pierwsze w tym roku Posiady Orawskie. Spotkanie połączone będzie z wystawą fotografii z albumu „Skondeś ty, cyjześ ty? Dziedzictwo Zubrzycy Dolnej zawarte na starych fotografiach. 

Publikacja wydana w ubiegłym roku cieszyła się dużym zainteresowaniem, pisał o niej Ryszard M. Remiszewski: „Jest to pierwsze dzieło poświęcone w całości Zubrzycy Dolnej, które przedstawia jej dzieje i pozwala zrozumieć zmiany jakie w niej zaszły, wpłynęły na jej rozwój, jak i na samych mieszkańców, czyli ich kulturę, zwyczaje, obrzędy i rzecz niebagatelną… tożsamość! Książka jest dziełem samych mieszkańców! – tak to prawda, bo na jej zawartość składają się dokumenty życia społecznego, stare fotografie oraz opowieści. W dzisiejszych czasach trudne do zrozumienia jest to, że dzieło to stworzone zostało przez nich samych. Dlatego odnajdziemy w nim niepowtarzalny klimat, bijące serce i dumę bycia jej mieszkańcem, czy też z posiadania korzeni.”

Nic więc dziwnego, że zdecydowano się na kolejne spotkanie z pomysłodawcami wydawnictwo, dodruk i prezentację w formie wystawy czasowej.

Spotykanie odbędzie się 23 maja 2024 r. o godz. 17.00 w Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej, w plebanii z Podwilka

Wstęp wolny.

Powiązane zdjęcia: