Sztuką do odzyskania wolności

Stanisław Witkiewicz, (ojciec St. Ignacego Witkiewicza Witkacego ) – malarz, krytyk sztuki, twórca stylu zakopiańskiego. Urodził się 8 maja 1851 na Żmudzi w Poszawszu. Został wychowany w tradycjach patriotycznych. Jego rodzice brali udział w powstaniu styczniowym, a on sam mając zaledwie 12 lat był kurierem oddziałów powstańczych.

Za tę działalność rodzina została zesłana na Syberię do Tomska, gdzie młody Stanisław rozpoczął swoją artystyczną przygodę ucząc się rysunku. Witkiewiczowie uzyskawszy ułaskawienie wrócili do Polski, niestety w drodze do kraju ojciec Stanisława zmarł.

Stanisław Witkiewicz nie bardzo potrafił odnaleźć się się w rygorze akademickim jaki panował w Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Dopiero na studiach w Monachium doskonalił i ukształtował swoje artystyczne umiejętności. Tu też zawiązał przyjaźń z Aleksandrem Gierymskim, Józefem Chełmońskim , Henrykiem Siemiradzkim, Adamem Chmielowskim. W Później w Warszawie wspólnie zajmowali malarską pracownię w Hotelu Europejskim.

To tylko małe wycinki z życiorysu Stanisława Witkiewicza, który przedstawiła profesor Anna Mlekodaj podczas spotkania w Czerwonym Dworze.

Powiązane zdjęcia: