Opowieści wujcia Karola z Atmy

Rymy dziecięce Karola Szymanowskiego do słów K.Iłłakowiczówny zainscenizowane i zaaranżowane na orkiestrę.

Udział wzięli: w roli Karola Szymanowskiego – Krzysztof Wunk, siostrzenice Krysia – Joanna Trafas, Lalka – Adrianna Bujak-Cyran. Tatrzańska Orkiestra Klimatyczna pod dyr. Agnieszki Kreiner. Solo na skrzypcach – Janusz Miryński, na wiolonczeli – Maria Tombińska-Hoły. Scenariusz i aranżacja – Agnieszka Kreiner. Reżyseria – Krzysztof Wnuk. Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Zakopane.

Powiązane zdjęcia: