215. Wieczór na Harendzie

Zapraszamy do domu Marii i Jana Kasprowiczów na Harendzie, na spotkanie z Waldemarem Bawołkiem, pisarzem i hodowcą mitów i to mitów nie byle jakich bo literackich. Spotkanie poprowadzi Eliza Kącka – adiunkt na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, współredaktorka antologii poezji najnowszej „Poeci i poetki przekraczają granice”. Zapraszamy do muzeum na Harendzie 04 grudnia 2022 r. o godz. 18:00. jeśli nie będziecie mogli przybyć osobiście, oglądajcie online.

Powiązane zdjęcia: